18 Access Ponit Unifi chuẩn bị theo chân các kỹ thuật viên lên đường tới tay khách hàng

Giám đốc Thuần và các nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra chất lượng của từng thiết bị.

Comments

comments