Tầm nhìn – sứ mạng – mục tiêu phát triển

Tầm nhìn Trở thành Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IT chất lượng nhất trong tỉnh và trong cả nước. Sứ mệnh Kết nối các Doanh nghiệp Qui tụ và tạo ra các chuyên gia IT giỏi để cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài Read more about Tầm nhìn – sứ mạng – mục tiêu phát triển[…]

Giới Thiệu Công Ty Đông Nam

Giới Thiệu Công Ty Đông Nam Công ty Đông Nam được thành lập vào ngày 01 tháng 08 năm 1998, chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 08 năm 1998. Sau hơn mười năm hoạt động kinh doanh tại thị trường bảo mật, viễn thông và công nghệ thông tin (ICT) Việt Nam, nhờ Read more about Giới Thiệu Công Ty Đông Nam[…]