Tầm nhìn – sứ mạng – mục tiêu phát triển

Tầm nhìn Trở thành Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IT chất lượng nhất trong tỉnh và trong cả nước. Sứ mệnh Kết nối các Doanh nghiệp Qui tụ và tạo ra các chuyên gia IT giỏi để cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài Read more about Tầm nhìn – sứ mạng – mục tiêu phát triển[…]