⭐ Tuyển dụng vị trí Network Engineer

Do nhu cầu mở rộng và phát triển công ty, chúng tôi cần tuyển vị trí sau: Vị trí Network Engineer Số lượng: 5 người. Mô tả công việc: + Tư vấn, thiết kế xây dựng các giải pháp tổng thể về hạ tầng và các dịch vụ mạng. + Quản lý các hệ thống server Read more about ⭐ Tuyển dụng vị trí Network Engineer[…]