Bảo mật hệ thống mạng

Với ra sự ra đời ngày càng nhiều các mối đe dọa an ninh phức tạp, các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng thông tin của họ, bao gồm: Sự cần thiết cho sự bảo vệ trước các cuộc tấn công ngày càng tinh Read more about Bảo mật hệ thống mạng[…]

⭐ Tuyển dụng vị trí Network Engineer

Do nhu cầu mở rộng và phát triển công ty, chúng tôi cần tuyển vị trí sau: Vị trí Network Engineer Số lượng: 5 người. Mô tả công việc: + Tư vấn, thiết kế xây dựng các giải pháp tổng thể về hạ tầng và các dịch vụ mạng. + Quản lý các hệ thống server Read more about ⭐ Tuyển dụng vị trí Network Engineer[…]