26 Tháng Chín, 2017

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Mục tiêu phát triển

Tầm nhìn

  • Trở thành Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IT chất lượng nhất trong tỉnh và trong cả nước.

Sứ mệnh

  • Kết nối các Doanh nghiệp
  • Qui tụ và tạo ra các chuyên gia IT giỏi để cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
  • Trở thành nhà tư vấn tốt nhất cho các trường nghề để đào tạo ra nguồn nhân lực phục vụ cho các công ty trong cả nước
  • Trở thành nhà tư vấn tốt nhất cho các Doanh nghiệp

Mục tiêu

  • Hình thành và phát triển dịch vụ IT theo phương hướng mở rộng, đa dạng hóa dịch vụ định hướng trở thành một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IT theo đúng chuẩn quốc tế.

Image result for mục tiêu nghề nghiệp